Σήματα με χειρονομίες
    ΕΝΑΡΞΗ
    ΣΤΟΠ
    ΤΕΛΟΣ
    ΑΝΥΨΩΣΗ
    ΚΑΘΟΔΟΣ
    ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
    ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
    ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ
    ΔΕΞΙΑ (ως προς το σηματωρό)
    ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ως προς το σηματωρό)
    ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
23100, Σπάρτη
Αρχιδάμου 116

τηλέφωνο:
27310 22413
27310 24317
6976257162

e-mail:
s.markakou@yahoo.gr